Anslutningsgaranti

 

 

Vår tjänst

För att vi skall kunna erbjuda dig bästa service i samband med din resa har vi inkluderat en Anslutningsgaranti i biljettpriset. 

Syftet är att kunna erbjuda dig en så smidig och bekväm resa som möjligt. Det innebär att i händelse av förseningar, tidsändringar eller inställda flyg som leder till en försening på mer än 24 timmar kommer Resecentrumgruppen erbjuda hjälp i form av bästa möjliga flygalternativ. Finns inget passande alternativ kommer du istället att erbjudas full återbetalning för samtliga oanvända flygbiljetter eller en biljett tillbaka till avreseorten. Du väljer själv vilket som passar bäst.

 

Observera att vi kommer bara att hjälpa dig där ändringar på en biljett påverkar dina andra biljetter; till exempel, om du flyger Stockholm-London-New York City-Los Angeles och endast sista sträckan är en separat biljett, så är det den vi bokar om. Notera också att denna produkt endast gäller om flyget blir försenat, tidsändrat eller inställt under normala omständigheter. Anslutningsgarantin gäller ej i Force majeure-situationer, som till exempel extrema väderförhållanden eller pandemi.

 

Den kan heller inte användas om du ändrar någon av dina flygbiljetter på eget bevåg utan vårt godkännande.

 

Anslutningsgarantin kan användas:

 

Om flygbolaget ändrar tider eller ställer in flyget innan ordinarie avresa och detta leder till att du blir försenad mer än 24 timmar till din slutdestination.

Om du reser på separata biljetter.

 

Så använder du din Anslutningsgaranti:

 

Om ditt flyg som är på en separat biljett blir försenat, inställt eller tidsändrat måste du kontakta oss inom 48 timmar om det är mer än 4 dygn till din avresa. Är det mindre än 4 dygn till din avresa måste du kontakta oss inom 24 timmar. Det går bra både att mejla och ringa, men missar du att informera oss om tidsändring, försenat eller inställt flyg inom dessa tider kommer din rätt till Anslutningsgarantin att vara förbrukad.

 

När du meddelar oss om en tidsändring eller inställt flyg kommer vi inom 72 timmar att erbjuda dig ett annat flyg i samma kabinklass som du är bokad, alternativt full återbetalning för oanvända flygbiljetter.

 

Vi måste ha ditt svar inom 24 timmar från det att du mottagit ett förslag från oss, annars är produkten Anslutningsgaranti förbrukad.

 

Om du på grund av försening eller inställt flyg missar ett anslutningsflyg som är på en separat biljett måste du omgående kontakta oss via telefon. Händer detta utanför våra öppettider måste du själv boka ett nytt flyg vidare till din slutdestination. Vi kommer i efterhand att ersätta dina kostnader under förutsättning att du bokat ett flyg i samma kabinklass till en skälig kostnad. Väljer du att uppgradera biljetten står du själv för den extra kostnaden. Observera att i dessa fall följer vi alltid flygplatsens rekommendation för minsta anslutningstid. Om du med hänseende till detta borde ha hunnit med anslutande flyg lämnas ingen ersättning.

 

Boende: Om du på grund av försening/inställt flyg missar ett anslutningsflyg och blir kvar över natten (22:00- 08:00) utgår ersättning för boende, dock max 500 SEK/per passagerare. Ersättning gäller oavsett antal nätter.

 

Mat och dryck: Om du på grund av försening eller inställt flyg blir försenad mer än 4 timmar ersätter vi kostnader för mat och dryck med upp till 100 SEK/per person.

Blir du erbjuden boende/mat via flygbolaget eller på flygplatsen utgår ingen ersättning.

 

Alternativ transport: Om vi inte lyckas hitta ett annat flyg från samma flygplats kan vi hänvisa till alternativa flygplatser inom 200 km radie. I detta fall utgår en ersättning för transport på max 1000 SEK för hela resesällskapet.