Flexi Book Plus (AFB+) - Avboka utan anledning 

Flygbiljetter är oftast inte återbetalningsbara. Med vår tjänst Flexi Book Plus (AFB+) så kan du dock erhålla en avbokningsgaranti från oss som garanterar dig återbetalning upp till 80 % av din(a) flygbiljett (er).  

 

Om Du under bokningsprocessen lägger till och köper vår tjänst Flexi Book Plus (AFB) - Avboka utan anledning, så kan Du efter bokningstillfället kontakta oss för att avboka din bokning, oavsett anledning och i stället erhålla återbetalning om 80% av flygbiljettens pris. Villkoren för vår tjänst Flexi Book Plus (AFB+) framgår i nedan sektioner

Eftersom FB+ (avboka utan anledning) är vår egen tjänst (så kan du inte utnyttja denna tjänst genom att kontakta Tjänsteleverantören direkt) måste alla avbokningar för utnyttjande av tjänsten FB+, göras via vår kundtjänst. 

Vi debiterar inga administrativa avgifter i händelse av en frivillig avbokning med Flexi Book Plus (AFB+) - Avboka utan anledning 

 

Allmänna villkor för tjänsten Flexi Book Plus (AFB+)  

Alla avbokningar måste göras i enlighet med nedan villkor och vara oss tillhanda senast 24 timmar före den ursprungliga flygbiljettens avgångstid.

  1. Vår produkt AFB+ ger dig en rätt att erhålla 80% av värdet på den avbokade flygbiljetten, inklusive skatter men exklusive kostnaden för vår AFB+ tjänst samt ytterligare tilläggstjänster (t.ex. extra bagage, val av sittplats etc.). Om bokningen tidigare har varit föremål för ändringar som inneburit en höjning av flygbiljettens pris (t.ex. frivillig datumändring, namnbyte, tillägg av bagage etc.) beräknas värdet på den ursprungliga flygbiljetten, utan ändringar. Vid utnyttjande av FB+ kan dock värdet aldrig överstiga 25.000 SEK per person eller 50.000 SEK per bokning oavsett värdet på flygbiljetterna.
  2. Du har alltid rätt att avboka din flygbiljett och erhålla utbetalning oavsett anledning. Avbokning kan också begäras för en enskild passagerare i bokningen, i detta fall beräknas återbetalningsvärdet i proportion till antalet passagerare som avbokar. Avbokning kan inte göras för enskilda resesträckor i en flygbiljett.
  3. Genom att utnyttja FB+ och avboka din bokning/en flygbiljett avstår Du och dina medresenärer från alla rättigheter till resedokumenten som Vi har förmedlat åt Tjänsteleverantören. Genom att köpa tjänsten AFB+ accepterar Du att Vi efter din anmälan om avbokning enligt villkoren automatiskt förvärvar alla rättigheter till flygbiljetten och bokningen samt rätten att använda dessa rättigheter gentemot Tjänsteleverantören. 
  1. FB+ kan inte utnyttjas (i dessa fall återbetalas inte kostnaden för AFB+-tjänsten) om Tjänsteleverantören inte kan tillhandahålla Resetjänsten då de har försatts i konkurs eller på annat sätt har pausat eller lagt ner sin verksamhet.  
  1. Om Du vill utnyttja AFB+ måste Du kontakta RCGs kundtjänst per telefonAvbokning skall ske under våra öppettider och minst 24 timmar innan den ursprungliga avresan.