Resevillkor

Våra villkor går att ladda ner, se längst ned på sidan.


 


Beteckningar - på följande rader betecknas:


 • Från och med 1 januari 2015 ingår Odenresor i Resecentrumgruppen-koncernen som ett led i att utveckla en resekoncern med samlade styrkor och kompetens inom online, resebyrå och arrangörsverksamhet.
 • Resecentrum i Stockholm AB, med organisationsnummer 556460-0491, som RCG.
 • Odenresor AB, med organisationsnummer 556065-5770, som RCG.
 • varje enskild resenär, dennes målsman om under 18 år, eller fullmaktshavare, för köp av resenärens biljett(er), som resenären.
 • att erhålla en eller flera plats(er) på ett eller flera flyg eller hotell, för vilka betalning sker efter slutlig bekräftelse från resenären i en omgång, som boka eller bokning.
 • en eller flera plats(er) på ett eller flera flyg eller hotell som erhålles genom att boka plats(er), som bokningen. 

 

Ansvarsfrihet angående resans utförande

RCG agerar endast som en förmedlare av flygbiljetter,hotell eller hyrbilar. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Sådana händelser ansvarar respektive flygbolag ensamt för, därför ska eventuella anspråk med anledning därav framställas direkt till respektive flygbolag. Vi ansvarar inte för problem gällande inbokade hotellnätter eller hyrbilar som inte har orsakats av en brist eller fel i förmedling av tjänsten.

 

Resenärens ansvarar för att ta del av resevillkoren före köpet och förbinder sig att

 • Ange rätt e-postadress och telefonnummer, som kan nås dygnet runt, vid bokning av biljetter.

 • Bevaka den e-postadress resenären angivit vid tillfället för bokning regelbundet då all RCGs korrespondens med resenären sker via e-post.

 • Kontrollera att stavningen av resenärens samtliga för- och efternamn i bokningen stämmer överens med stavningen av namnen i passet, innan betalningen är utförd.

 • Kontrollera att ut/-hemresedatumen stämmer överens med hur resenären vill resa, innan resenären genomför en bokning.

 • Resenären ansvarar för att införskaffa en lämplig reseförsäkring.

 • Kontakta RCG omgående om bekräftelsen inte kommit till resenären via e-post; inom några minuter från bokning.

 • Kontrollera att samtliga uppgifter stämmer, så snart bekräftelsen kommit till resenären per e-post, och vid oklarheter meddela RCG omgående.

 • Kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresan kontinuerligt genom att följa länken angiven i resenärens bekräftelsemail eller direkt via flygbolaget om det inte går att kontrollera flygtiderna via denna länk.

 • Kontrollera med respektive flygbolag från vilken flygplatsterminal resenären avresa sker ifrån.

 • Kontrollera visumregler för slutdestinationen och eventuella mellanlandningar.

 • Kontrollera samtliga vaccinationer som behövs inför resan.

 • Kontrollera passregler samt giltighetstid på resenären pass då vissa länder kräver att passet är giltigt minst 6 månader efter hemresan.

 • För resa till och/eller via USA - Kanada, känna till de skärpta villkoren gällande pass och krav på maskinläsbara pass. Amerikanska/Kanadensiska ambassaden vet vad som gäller och kan svara i varje enskild fall.

 • För resa till och/eller via USA - Kanada, söka resetillstånd senast 72 timmar innan planerad inresa.

 • Kontrollera att flygbolaget, som resenären bokar biljetten hos, tillåter ungdomar under 18 år att resa på egen 

 Bokning av flygbiljetter


 

 • Prisförändringar/tekniska fel 

RCG reserverar sig för tekniska fel och prisförändringar som ligger utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att inom 24 timmar kontakta resenären för eventuella ändringar av gjord bokning. Om tekniska problem uppstår i anslutning till helg eller under helg kontaktar vi resenären nästföljande vardag. RCG förbehåller sig rätten att avboka reservationen vid tekniska problem och prisförändringar som ligger utanför vår kontroll och som inte har orsakats av en brist eller fel i förmedling av tjänsten. Om detta skulle inträffa meddelas resenären via e-post

 

 • Spädbarn (infant)

  Till barn som inte är fyllda två år kan biljetter bokas som spädbarn (Infant). I sådant fall får barnet inte ett eget säte och får sitta i vuxens knä. Denna regel gäller för hela resan, dvs. barnet får inte ha fyllt två år innan resan har avslutats. Om barnet kommer att fylla två år under resans gång måste barnbiljetter (Child) bokas för hela resan.

  • RCG ersätter inte för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med bokning där fel typ av biljett/biljetter ursprungligen bokats.

  • RCG garanterar inte önskemål såsom barnmat och spädbarnsvagga på flyget då flygbolagen kan göra ändringar i efterhand.

    

 • Barn

  Till barn som är fyllda två år men ännu inte tolv år kan biljetter bokas som barn, där barnet får biljett till rabatterat pris hos vissa flygbolag. Barnet som uppfyller kravet får alltid ett eget säte. Denna regel gäller för hela resan, dvs. barnet får inte ha fyllt gränsåldern innan resan har avslutats. Om barnet kommer att fylla år över gränsen för "barn" under resans gång måste vuxenbiljetter (Adult) bokas för hela resan.

  • RCG ersätter inte för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med bokning där fel typ av biljett/biljetter ursprungligen bokats.

  • RCG garanterar inte önskemål såsom barnmat på flyget då flygbolagen kan göra ändringar i efterhand.

 • Ensamresande barn

  RCG förmedlar ej biljetter för ensamresande barn. Barn under 18 ska bokas i vuxens sällskap. Vissa länder samt flygbolag tillåter inte inresa i landet för ensamresande barn under 18 år.

  Resenären bär själv ansvaret för att kontakta flygbolaget för hela sin bokning och ansvarar även för problem som kan uppstå på grund av detta.

   

 • Bagage 

  RCG ansvarar inte för bagagekostnader som inte ingår i biljettpriset. Eventuella förseningar eller skador på bagaget ska påtalas omedelbart till flygbolagets representanter på flygplatsen.


 • Specialbagage

  RCG kan tillhandahålla hjälp till resenären, om resenären själv önskar, med att boka specialbagage och skicka önskemålet till flygbolagen enligt RCGs gällande prislista.
  • RCG kan hjälpa resenären enbart med att framställa en förfrågan och endast gällande följande specialbagage: rullstol, snowboard, golfbag, cykel.

  • RCG tar inget ansvar för att ansöka om övriga specialbagage, än de ovannämnda.

  • RCG kan inte påverka flygbolagens beslut gällande bekräftelse av specialbagage och/eller andra önskemål från resenären.

  • Övrigt bagagepris som inte är inkluderat i priset för flygbiljetten betalas av resenären själv och på flygplatsen, direkt till flygbolaget.

  • RCG hanterar inte förfrågan gällande hundar, katter eller övriga djur.


    
 • Förlorat/skadat bagage

  Det är alltid flygbolaget som resenären har köpt biljett från och rest med som ska ersätta resenären enligt Montrealkonventionen.

  RCG tar inget ansvar i ett sådant fall och kommer varken ersätta eller agera mellanhand mellan resenären och flygbolaget.

 

       

 • Bytestid vid mellanlandning

  Resor bokade via RCG har godkända bytestider. Tiden för byten vid mellanlandningar är uträknande av flygbolagen. Om en flygsträcka skulle drabbas av försening (gäller endast genomgående biljetter) är flygbolagen skyldiga att hjälpa resenären till slutdestinationen.

  Vid bokning av separata biljetter har flygbolagen inget ansvar vid förseningar som kan leda till missade anslutningar. Det är därför resenärens ansvar att kontrollera att bytestiden är tillräcklig enligt flygbolagens samt flygplatsernas krav.


 • Dubbelbokning

  Det är resenärens ansvar att säkerställa att eventuella dubbelbokningar avbokas oavsett var den är gjord. Resenären riskerar annars att flygbolaget utan förvarning avbokar dubbelbokningen. RCG ansvarar inte för flygbolagens avbokningar eller utebliven återbetalning i samband med detta.


 • Skatter

  Biljettpriset visas inklusive flygskatter. Vid avresa från vissa flygplatser måste en avreseskatt betalas kontant. Det är resenärens ansvar att kontrollera denna information.


 • Bonuskort

  Ni kan lägga till ert bonuskort vid bokningstillfället i samband med era personliga uppgifter.

  • Vi förmedlar endast era uppgifter och ansvarar ej för att bonus regitreras hos berörda flygbolag.
  • Alla flygbiljetter samt flygbiljetter där en kombination av olika flygbolag är inblandade är inte per automatik bonusgrundande. Detta kontrolleras direkt med flygbolaget och är inget vi kan påverka. • Transport mellan flygplatser och hotell för övernattning

  Beroende på vilket flygbolag och resplan resenären väljer att boka kan transport mellan olika flygplatser samt övernattningar förekomma.

  • Resenären ansvarar själv för kostnaden för transport mellan olika flygplatser vid flygplatsbyte. Detta ingår ej i biljettpriset.

  • Har resenären bokat en resa med övernattning under resans gång ansvarar resenären själv för att boka och betala för logi samt transport till och från hotellet. Detta inte ingår i biljettpriset.

 

 • Två enkelresor

  Resor markerade med "Två enkelresor" består av två enkelresor. Även om sträckorna är bokade tillsammans är de oberoende av varandra. Detta innebär att varje sträcka behandlas separat vid avbokning,ändringar,tidtabellsändringar samt övriga trafikstörningar t.ex. strejk. Respektive flygbolags regelverk gäller.

 • Ångerrätt

  Ångerrätten gäller inte för transporter enligt distansavtalslagen. Vi har heller ingen 24 timmarsregel som vi kan tillämpa på våra bokningar. När betalningen är genomförd och biljetten är utställd har vi inga möjligheter att ändra biljetten utan måste följa ombokning/avbokningsregler från Flygbolagen.


Elektronisk biljett (e-ticket)

Elektronisk biljett (e-ticket) skickas av RCG via e-post efter genomförd bokning. Denna skall medtas under resan, i e-ticket mejlet finns all viktig information som bokningsreferens,flygnummer och restider. I detta mejl finns även en reseplan som skall kontrolleras innan och under resan då aktuella flygtider och eventuella tidtabellsändringar framgår i denna reseplan.

Flygbiljetter måste nyttjas i kronologisk ordning och ingen sträcka kan avstås. Om resenären uteblir från någon sträcka "no-show" kan resterande del av resan avbokas av flygbolaget.
Detta regelverk är utanför RCGs kontroll.

Biljetter med separata bokningsnummer eller bokning gjord av två sammansatta enkelresor (se one-way one-way) hanteras alltid som enskilda biljetter oberoende av varandra.
RCG ansvarar inte för missad anslutning eller utebliven återbetalning av separata biljetter vid tidtabellsändringar,förseningar eller inställda flyg.


 • Flygtider

  Alla flygtider som anges är lokala. Flygtiderna på bekräftelse,kvitto samt e-ticket mejl är statiska enligt ursprungsbokning och flygtiderna kan ändras med kort varsel.
  Det är resenärens ansvar att kontrollera den reseplan som resenären har tillgång till via e-ticket mejlet för aktuella flygtider.
  Flygresan

  Resenären ansvarar själv för att infinna sig på flygplatsen i rätt tid för incheckning.

  Resenären ska kontrollera incheckningstiderna direkt med flygbolaget.

  Våra rekommendationer gällande incheckningstider finns att läsa om genom att följa denna länk >>Incheckning<<


 • Tidtabellsändringar

  Flygbolaget kan med kort varsel ändra flygtider och ställa in flyg. Detta ligger utanför RCGs kontroll.
  • Sker tidtabellsändringen i god tid innan avresa kan en ny tidtabell med aktuell information skickas till den e-post som har uppgetts vid bokningstillfället. Om tidtabellsändringen inte godtas av resenären måste detta meddelas till RCG omgående inom 48 timmar efter utskick. Sker ändringen efter utresa är det svårt för RCG att meddela detta. Det är resenärens ansvar att informera sig om korrekt tidtabell för ut- och hemresa.

  • I de fall där flygbolaget erbjuder återbetalning på grund av tidtabellsändring tar RCG ut en administrativ avgift enligt gällande serviceavgifter. >>Serviceavgifter<<

  • Har du bokat en resa som består av två enkelresor (se Två enkelresor) och det inträffar en tidtabellsändring på en av dina sträckor, är det ej tillåtet att ändra eller avboka den andra sträckan med anledning av detta. Detta då biljetterna är oberoende av varandra. Respektive flygbolags regelverk gäller.

  • RCG kan inte hållas ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar strejk,miljökatastrof,krigshandling eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra. RCG agerar endast förmedlare och kan inte ansvara för eventuella tidtabellsändringar och/eller inställda flyg.

  • Ändring av flygtiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation från RCG

  • Resenären är själv ansvarig för att verifiera flygtiderna för eventuell anslutning och hemresa genom att följa sin reseplan som resenären finner i mejlet från RCG märkt e-ticket. 
  • Resenären ansvarar själv för att kontrollera om flyg, för vilka resenären har erhållit biljetter, eventuellt blir ändrade.
  • RCG ansvarar inte för att informera resenären gällande tidtabellsändringar.
    
  • Resenären ansvarar själv för att kontrollera om flyg, för vilka resenären har erhållit biljetter, eventuellt blir ändrade/inställda.

  • Mer information angående dina rättigheter som passagerare finner du här >> LÄNK << • Inställt flyg

  • Resenären ansvarar själv för att kontrollera om flyg, för vilka resenären har erhållit biljetter, eventuellt blir ändrade.

  • Har du bokat en resa som består av två enkelresor (se Två enkelresor) och en sträcka ställs in är det ej tillåtet att ändra eller avboka den andra sträckan med anledning av detta. Detta då biljetterna är oberoende av varandra. Respektive flygbolags regelverk gäller.

  • RCG ansvarar inte för inställd resa som beror på miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som uppenbarligen innebär risk för flyg eller fara för resenären infor eller under resan.

  • Om flygbolaget ställer in en resa gäller flygbolagets villkor, enligt förordning 261/2004

  • Flygtiderna på bekräftelsen om bokning är preliminära. Flygbolaget kan ställa in flyg utan att meddela RCG. Detta kan ibland ske med kort varsel.

  • Om flygresan ställs in av flygbolaget på grund av en oförutsägbar händelse (force majeure) debiteras ett hanteringsarvode på 595 SEK per person vid en återbetalning.

  • Resenären ansvarar själv för att kontrollera om flyg, för vilka resenären har erhållit biljetter, eventuellt blir inställda.

  • RCG ansvarar inte för att informera resenären gällande inställda flyg.

Pass samt visum

 

 • Resenären ansvarar för att inneha ett giltigt pass, visum och/eller restillstånd till slutdestination.

 • Resenären ansvarar för att inneha eventuella visum vid mellanlandningar/övernattningar/flygplatsbyten.

 • För resa till vissa länder finns det särskilda bestämmelser gällande bokad returbiljett. Det är resenärens ansvar att kontrollera detta med respektive lands ambassad samt berörda flygbolag.

 • Det är viktigt att resenären kontrollera att pass, visum och transitvisum uppfyller både ländernas och flygbolagens krav.

 • RCG rekommenderar att passet alltid ska medtas på samtliga resor.

 • För alla resor till eller via USA krävs ett godkänt inresetillstånd(ESTA) och maskinläsbart pass.

 • Passagerare som inte uppfyller kraven för ett inresetillstånd (ESTA) ska kontakta den amerikanska ambassaden för visum.

 • RCG avsäger sig ansvaret att informera resenären om dessa förhållanden eller göra en ansökan åt den individuella resenären.

 • Det är resenärens eget ansvar att genom kontakt med den amerikanska ambassaden klargöra vad som gäller för resenären genom att klicka här.

 • Resenären ansvarar själv för eventuella inreseförbud eller/och kostnader som uppkommer på grund av brister i ovannämnda formaliteter.

 Vaccination och försäkring

Till vissa länder kan det krävas vaccination och/eller försäkringar och andra formaliteter.

 • Resenären bär själv ansvaret för att ta reda på ifall sådana formaliteter krävs för resa till det land resenären planerar att besöka

 • Eventuella kostnader i samband med ovanstående betalas av resenären och ingår inte i biljettpriset.
Reseförsäkring

RCG förmedlar reseförsäkringar i samarbete med Solid AB. Kontakt gällande försäkringen hänvisas direkt till Solid.
www.solidab.se

Villkor för försäkringarna finner ni genom att följa länkarna nedan.

 • Reseförsäkring Plus

 • Reseförsäkring Komplett  Ombokningar / Avbokningar

  Ombokningsbar biljett 

  Flygbiljetterna är enligt flygbolagets regler oftast inte omboknings- eller återbetalningsbara. Om du tecknar vår produkt ombokningsbar biljett kan du boka om oavsett flygbolagets regler.

  Ombokningsbar biljett är RCGs egen produkt och behöver inte betyda att flygbiljetterna är ombokningsbara hos flygbolagen. All ombokning med produkten ombokningsbar biljett måste därför ske via vår kundtjänst. Tjänsten är personlig och kan ej överlåtas.

  Tjänsten måste tecknas och betalas samtidigt som resan bokas och kan inte läggas till i efterhand. Vid ombokning måste resenären kontakta RCGs kundtjänst per telefon. Ombokning skall ske under våra öppettider och minst 24 timmar innan den ursprungliga avresan. Vid ombokning skall resan vara slutförd inom ett år från det ursprungliga bokningstillfället.

  Ingen ombokning är slutför förrän RCG har bekräftat den via e-post. Produkten erbjuds endast på flygbokningar.

  RCG ansvarar inte för uteblivna ombokningar för att resenären inte har kommit i kontakt med vår kundtjänst. Produkten ombokningsbar biljett tillåter ombokning av flygresan i mån av plats inom samma prisnivå. Om det inte finns plats inom samma prisnivå som den ursprungliga biljetten och ändringen går att göra mot ett dyrare pris står resenären själv för denna mellanskillnad samt ev. extra avgifter i samband med ombokningen. Ombokningen kan endast ske med samma flygbolag som skulle ha utfört den ursprungliga transporten.

  Med RCGs produkt ombokningsbar biljett kan du: Ändra datum på ut- eller hemresa. Få hjälp med fri ombokning av din flygbiljett oavsett flygbolagets regler*
  *Inom samma prisnivå med valt flygbolag.

  Ombokningsbar biljett:

 • Kan ej läggas till i efterhand.
 • Det går inte att ändra destination, varken på ut- eller hemresan.

 • Tjänsten tillåter ej namnändringar eller namnkorrigeringar.

 • Vid ombokning ansvarar ej RCG för eventuella tilläggstjänster som kan ha tecknats direkt med flygbolaget.

 • Det är endast tillåtet att boka om biljetten en gång sedan anses tjänsten som förbrukad.

 • Det är ej tillåtet att boka om biljetten med en så kallad " stop over".

 • Flygsträckorna måste användas i den ordning som bokades ursprungligen.

 • Denna tjänst är personlig och kan inte överlåtas.

 • Det är inte tillåtet att uppgradera biljetten till en högre prisnivå på samma avgång.

 • Vid ombokning måste resan vara avslutad inom ett år från bokningstillfället.

 • RCG reserverar sig mot att flygen kan vara fullbokade vilket innebär att ombokning därav inte är möjlig.

 • Om ändringen medför att någon resenär inte längre har rätt till specialpris (t ex spädbarn) betalar resenären mellanskillnaden för den nya biljetten.

 • Vid avbokning återbetalas ej produkten ombokningsbar biljett.

 • RCG ansvarar inte för information gällande visum om resan förlängs.


  Överlåtelse

  Flygbiljetter är personliga och kan inte överlåtas eller bokas om till en annan resenär.

  Ändring eller avbokning

  • Biljetten utfärdas i samband med att betalningen bekräftas. OBS! Vid val av betalsätt Faktura eller Delbetalning via Klarna så blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte genomfört betalningsöverföringen till Klarna.se

           Omedelbart efter genomförd bokning, i enlighet med flygbolagens strikta regler är bokningen ej återbetalningsbar eller ombokningsbar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 • Ombokning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ombokning måste ske senast 24 timmar innan avresa på antingen ursprunglig bokning eller ombokning beroende på vilket som infaller först. Ombokningen är inte genomförd förrän ombokningskostnaden är betald  och RCG har skickat ny biljett.
RCG återbetalar aldrig delvis använd biljett.
 •  I de fåtal fall där biljetter, köpta via RCGs hemsida, kan bokas om sker detta mot betalning av en avgift till RCG        

  Utebliven utresa ("No Show")

  • Vid bokning av tur och returbiljetter får resenären inte avstå från utresan för att endast utnyttja returresan. Vid outnyttjad utresa kan flygbolaget annullera hela bokningen utan någon som helst återbetalning av kostnaden för bokningen.

   o Resenären har ansvaret att infinna sig i tid vid incheckning.

   o RCG är ej ansvarig att hjälpa resenären med att boka av returbiljetter vid utebliven utresa.

   o Resenären är ansvarig att kontrollera med flygbolaget vid no show för respektive flygbolags no show policy ifall resenären avser använda returresan.
Återbetalningar

All återbetalning sker från leverantören och RCG har ingen möjlighet att påverka hanteringstiderna som kan variera mellan 4-10 veckor. Tiden kan förlängas beroende på flygbolagens hanteringstider. RCG återbetalar inte avgiften för avbeställningsskydd, servicepaket, eller tidigare erlagda arvoden och avgifter. Avgifter vid återbetalning gäller enligt RCGs serviceavgifter >>Serviceavgifter<<

 

Avbeställningsskydd

För villkor gällande avbeställningsskyddet vänligen följ länken >>Avbeställningsskydd<<

 

 • Hotellbokning

  Hotell

  Information som anges på hemsidor tillhörande RCG är angivna direkt av leverantören av hotell. Stjärngraderingar används som en helhetsbedömning av ett hotells kvalitet, service och faciliteter, enligt en internationell bedömning som kan avvika från de normer skandinaver i allmänhet är vana vid.

  • Generellt ingår inte frukost i priset när resenären bokar hotell via RCGs hemsida. Information om frukost som eventuellt ingår kommer att stå på den bekräftelse som skickas till resenären per e-post.

  • Eventuella ändringar, från hotellets sida, i bokningen garanterar inte rätt till ersättning eller kompensation från RCG. Om detta görs måste en skriftlig redogörelse från hotellet bevisa detta. Redogörelsen ska även innehålla namn och telefonnummer till hotellets representant. Informationen ingår sedan i en eventuell reklamationshantering mot leverantören av hotellet.

  • RCG kan inte garantera rumstyperna twin och double utan det är endast önskemål.

  • Bilder som presenteras på RCGs hemsida behöver inte överrensstämma med det rum som bokas. De(t) rum resenären får från RCG är alltid standardrum, om inget annat anges.

  • Resenären ansvarar själv för att ta reda på hotellets detaljerade standard.

  • RCG reserverar sig för ändringar gällande faciliteter på hotellen.

    

   Hotell i Nordamerika

   I Nordamerika kan trebädds- och fyrabäddsrum innebära två stycken "King Size" sängar som används av tre respektive fyra personer.


  • Det är resenären själv som får söka information om rummets/-ns konfiguration.

    

   Reklamationer

 • Eventuella problem eller anmärkningar under resans gång får framföras av resenären direkt till leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell etc.).

 • Yrkas ersättning för merkostnader måste kvitton för detta bifogas samt skriftlig bekräftelse på eventuell överenskommelse mellan resenären och leverantören.

 • Om resenären får någon ersättning eller kompensation direkt av leverantören förfaller normalt rätten till ersättning i efterhand.

 • Reklamation som inte ersätts/kompenseras under resan av leverantören ställs direkt till RCG för utredning.

 • Reklamationer skall skickas till RCG senast 2 månader efter hemkomst.

 • Hanteringstiden för en reklamation hos RCG är ca 2 månader från det datum ett anspråk om ersättning lämnats in av resenären till RCG.
  Betalning/priser

  Våra priser som presenteras är baserade på direkta betalning till Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB samt Klarna Konto


Betalningssätt

  • Betalning  RCG tar emot betalning via bankkort/kreditkort, internetbankbetalning och via faktura/delbetalning.   Observera att samtliga betalningssätt är bindande när du gjort ditt val.

 

  • Internetbankbetalning       RCG tar emot betalningar via Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB.

 

  • Kortbetalning      RCG tar emot betalningar med Visa, Mastercard och Eurocard.

  • Faktura   RCG erbjuder i samarbete med Klarna betalning mot faktura.

Betalningsvillkor är 14 dagar. Avtalet börjar gälla så snart beställningen är gjord och resenären klickat på "Betala". Resan är i dessa fall att anse som fullt betald och möjlighet        saknas därmed för resenären att avboka resan enligt de allmänna villkoren. Dina personuppgifter behandlas då i enlighet med personuppgiftslagen. Vid köptillfället görs en     kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en extra avgift om 99 kr inklusive moms.

    Villkor för Klarna Faktura

•Delbetalning 

  RCG erbjuder i samarbete med Klarna delbetalning upp till 36 månader. Avtalet börjar gälla så snart beställningen är gjord och resenären klickat på "Betala". Resan är i dessa fall      att anse som fullt betald och möjlighet saknas därmed för resenären att avboka resan enligt de allmänna villkoren. Vid val av delbetalning måste personnummer eller    organisationsnummer anges. Dina personuppgifter behandlas då i enlighet med personuppgiftslagen. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en   kreditupplysning tas.

    Villkor för Klarna Konto 

 

 

Betalning med American Express, Diners Club och Maestro kan inte genomföras. • Betalningsbedrägerier

  RCG förbehåller sig däremot rätten att:

 • I undantagsfall inte acceptera utländska kreditkort samt att neka kortköp då misstanke om bedrägeri föreligger.

 • Vid misstanke om brott kräva legitimering av betalning.

           Polisanmäla alla typer av korts bedrägerier.

 


Dataskyddsförordningen GDPR 


RCG och Odenresor tillämpar Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Genom att köpa en tjänst/produkt eller registrera dina personuppgifter hos oss samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.


Med personuppgifter avses all information om en person som lagrats i någon form. Detta innefattar namn, födelsedata, e-postadress, postadress, telefonnummer, faktura, kontoinformation samt övrig information som du lämnar om dig och dina medresenärer.


Personuppgifterna som lämnas av dig till RCG och Odenresor på hemsidan används för att säkerställa leverans av tjänst du beställt, upprätthållande av hög servicenivå, administration, erbjuda dig efterfrågade produkter samt erbjudanden om egna eller liknande produkter.


Personuppgifterna kan användas för statistik, förbättring av hemsidans innehåll samt uppdatering av våra databaser. Här kan du läsa mer om syftet med Personuppgiftsbehandling. (GDPR)


Vid bokning/köp sker samtycke till erhållande av Nyhetsbrev från RCG/Odenresor. Önskar du inte nyhetsbrev avregistrerar du dig i nyhetsbrevets övre del.


Uppgifter som rör kontoinformation i samband med betalning av våra tjänster/produkter behandlas endast för att genomföra ditt köp och lämnas endast ut till tredje part om det krävs för att genomföra eller administrera din betalning samt för debitering av bokning.


RCG och Odenresor ingår i en koncern där Resecentrum Gruppen moderbolag. RCG och Odenresor förbehåller sig rätten att fritt behandla samt överlåta uppgifterna inom koncernen. RCG och Odenresor förbehåller sig rätten att fritt överlåta uppgifterna till tredje part vid försäljning eller köp av bolag eller tillgångar eller om Resecentrum Gruppen, annat bolag inom koncernen eller tillgångar inom koncernen förvärvas av tredje part och personuppgifterna kommer att vara en av de överförda tillgångarna. Tredje parter som kan komma att erhålla uppgifterna kommer företrädesvis vara aktörer som erbjuder liknande tjänster/produkter som RCG Och Odenresor.


Uppgifterna delas med våra samarbetspartners t.ex. flygbolag samt andra medverkande som arbetar på uppdrag av RCG.


För att uppfylla en rättslig skyldighet eller om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut kan vi komma att behöva lämna uppgifter till tredje part.


Som kund ansvarar du själv för att uppgifterna uppdateras. Här kan du läsa mer om personuppgiftsbehandling, uppdatering eller avregistrering av uppgifter. (GDPR)Cookie policy


Resecentrum Gruppen vill upplysa dig om att på denna plattform godtas användning av cookies. En cookie är en liten textfil som läggs på din dator av en plattform när du besöker den. I filen lagras data som din webbläsare skickar till plattformen när du besöker webbplatsen i framtiden eller när du förflyttar dig mellan sidorna inom webbplatsen. Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda plattformen som avsett, eftersom de håller reda på information som du redan har angett. Det kan gälla flygresor du har valt, eller att du har loggat in. Andra cookies samlar in data om hur du använder webben eller gör bokningar, och dessa sammanställs för analys av hur plattformen används eller för att kunna visa dig olika annonser utifrån sådant du verkar vara intresserad av.


Cookieinställningar måste göras enskilt för varje webbläsare (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari). Du kan vanligen hantera cookies på flera olika sätt, däribland aktivera eller inaktivera cookies helt, ta bort vissa cookies som redan är sparade i webbläsaren, blockera vissa plattformar helt från att spara cookies på din dator eller blockera cookies från tredje part (att cookies sparas på din dator av en annan plattform än den du besöker).


Använd länkarna nedan om du vill ha mer information om hantering av cookies i de vanligaste webbläsarna:


Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/sv-se/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Till%C3%A5t-eller-blockera-kakor/ta-p/9322

Safari: https://support.apple.com/sv-se/HT201265


Vi ger dig också ett alternativ där du enkelt kan hantera eller ta bort cookies från ett och samma ställe. 

Använd den här länken: http://www.youronlinechoices.com/se/.

Just vår plattform använder för närvarande olika sorters cookies:


• Tekniska cookies som är absolut nödvändiga för plattformens drift.

• Funktionella cookies som är absolut nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som plattformens användare efterfrågar.

• Analyscookies som ger oss möjlighet att se hur användare rör sig på plattformen och att registrera vilket innehåll användare tittar på och är intresserade av. Detta hjälper oss att förbättra den tjänst vi erbjuder genom att vi kan se till att         våra användare finner den information de söker.

• Sociala cookies som behövs för sociala medier (Facebook, Google och Twitter) så att interagerandet med sociala widgetar på plattformen kan hanteras.

• Associerade cookies som samlar in information om besök på andra webbplatser som vi har samarbetsavtal med. Dessa riktar sig till annonseringsnätverk som använder dem för att visa dig anpassade annonser på andra plattformar.

• Beteende- och annonseringscookies som samlar in information om vad du föredrar och väljer på plattformen. Dessa riktar sig till annonseringsnätverk som använder dem för att visa dig anpassade annonser på andra plattformar.Om du vill ha mer information, eller lämna dina synpunkter på användningen av cookies på vår plattform, kan du kontakta oss via email: online@rcg.seTilläggstjänster

 • Servicepaket

Servicepaketet är en tjänst vi erbjuder våra kunder i samband med bokningstillfället. Det är även möjligt att teckna servicepaketet i efterhand mot en avgift på 399 SEK per bokning.

Detta ingår i servicepaketet:

Önskemål gällande sittplatser hos flygbolaget ( på de resor där det är möjligt)

Framföra önskemål om specialmat till flygbolaget där mat ingår

Hjälpa dig kontrollera möjligheter för av-/ombokning av er resa.

Registrera bonuskort.

Hitta bästa möjliga alternativ när flygbolaget ändrar sina tider.

Boka specialbagage (Se specialbagage)

 

Avbeställningsskydd

Om ni, ert resesällskap eller en nära anhörig drabbas av sjukdom,olycka eller dödsfall kan ni få en återbetalning med denna produkt. För fullständiga villkoren klicka här


Reseförsäkring

RCG förmedlar reseförsäkringar i samarbete med Solid AB. Kontakt gällande försäkringen hänvisas direkt till Solid AB.
www.solidab.se

Villkor för försäkringarna finner ni genom att följa länkarna nedan.

Bagageförsäkring

RCG förmedlar bagageförsäkringen samarbete med Solid AB. Kontakt gällande försäkringen hänvisas direkt till Solid AB.
www.solidab.se

Villkor för försäkringarna finner ni genom att följa länkarna nedan.

 

 

 

 

 


Alternativ tvistlösning   

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. 

En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.