Här kan du läsa om:


• Syftet med Personuppgiftsbehandling

• Avregistrering av personuppgifter

• Begära ett registerutdrag med dina personuppgifter

• Mer om GDPR


Syftet med Personuppgiftsbehandling


Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att RCG ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund samt för att uppfylla en rättslig skyldighet bl.a. allt som ingår i bokföringen (kunds namn och adress) ska sparas i minst sju år enligt bokföringslagen.


Som personuppgiftsansvarig har RCG ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.


Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.


Som kund har du rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.Registerutdrag

 

Den nya lagen innebär att du som kund har rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Klicka här till formulär. Er begäran behandlas och mejlas åter till dig inom 30 arbetsdagar.Avregistrering av personuppgifter


Efter en avslutad resa kan du välja att avregistrera personuppgifter från vår databas:


Ditt namn och postadress behöver dock finnas kvar hos oss i minimum 7 år enligt bokföringslagen likväl företagskunders organisationsnummer. Uppgifterna ska vara tillgängliga för t e x

skattemyndigheten. Enligt Dataskyddsförordningen ska uppgifterna sparas för att fullgöra en rättslig förpliktelse.


Din mejladress och telefonnummer tas bort genom att du fyller i formuläret här: Klicka här till formulär. Avregistrering sker inom 30 arbetsdagar. Någon återkoppling till er kommer inte ske efter utförd avregistrering.


Observera: Om du gör en ny bokning hos oss kommer din mejladress och telefonnummer som anges i bokningen registreras hos oss på nytt. Detta framgår i våra bokningsvillkor som godkänns vid köp. En anledning är att vi måste kunna kommunicera med dig under en pågående resa för t e x ändringar i bokningen eller tidtabellsändringar.Mer om GDPR

Dataskyddsförordningen i sin helhet:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Frågor och svar: 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/