Vad gäller om jag tecknar konkursskydd?

 


Formulärets överkantFormulärets nederkant


Konkursskydd skyddar dig ekonomiskt per resa vid en eventuell flygbolagskonkurs. Gäller för den person som tecknat skyddet och för den resa som finns på samma faktura som premien för konkursskyddet. Skyddet gäller från tiden då premien är betald fram till hemkomsten för resan som finns angiven på samma faktura som konkursskyddet.

Konkursskyddet omfattar inställda flyg vid flygbolagskonkurs för avresor från Norden för ett belopp på högst 30 000 kr per person samt då resa har påbörjats när konkursen inträffar. Ersättning sker då endast med det belopp som den skyddade betalat för flygbiljetten/erna inkl. flygskatt. Övriga köpta tillval omfattas ej av skyddet.


Konkursskyddet gäller för belopp som köparen har betalat för flygbiljett hos flygbolag som kommit på obestånd och ställt in sina avresor och som ej återbetalas av flygbolaget eller den som övertar flygbolagets ansvar. Ersättning betalas upp till 30 000 kr per person och har en självrisk på 200 kr per person.


Undantag/begränsningar 

Konkursskyddet gäller ej:

-för andra kostnader än för flygbiljetten

-betalning/delbetalning av flygbiljetten som gjorts innan konkursskyddet betalats

-kostnad där ersättning kan betalas ut från kreditkort, annat giltigt avbeställningsskydd eller försäkring

-researrangemang som ställts in på grund av en konkurs som omfattas av ställd resegaranti hos kammarkollegiet eller motsvarande alternativt myndighetsbeslut

-flygbolagskonkurs där flygbolaget när skyddet tecknades var under företagsrekonstruktion, registrerat under ”Chapter 11”. Läs mer här


Anmälan av skada

Skada som kan ge rätt till ersättning ska anmälas till RCG, Resecentrumgruppen, så snart som möjligt men inte senare än tre månader efter inträffad skada. Om annat skydd eller försäkring finns som gäller för samma skada ska uppgifter om denna lämnas i samband med anmälan.


Utbetalning

Rätt till ersättning sker när person som gör anspråk på ersättning uppfyllt vad som

fordras av denna. Utbetalning utförs därefter inom 2-5 veckor. För kostnader som ersatts av konkursskydd övertar RCG, Resecentrumgruppen, den skyddades rätt till ersättning från

annan som är skyldig att ersätta skadan alternativt kostnaden.