Disse avbestillingsforsikringsforholdene gjelder fra og med 1. desember 2017. 


For hvem gjelder avbestillingsbeskyttelsen?


Avbestillingsbeskyttelsen gjelder for avbestillingsbeskyttelsesinnehaveren. Alle personer som kansellerer kan oppgis på fakturaen ved kjøp.


På grunn av avbestillingsbeskyttelsen?


Avbestillingsbeskyttelsen gjelder reisearrangementer som er på samme faktura som premien for avbestillingsforsikringen.


utstrekning


Avbestillingsbeskyttelsen gjelder kjøp av reisearrangementer som er bestilt gjennom turoperatøren eller reiseservice der reiseleder er ansvarlig reisebyrå. Maksimal kompensasjon er SEK 10 000 pr. Person.


Avbestillinger må gjøres minst 12 timer før avreise.


Avbestillingsforsikringen trer i kraft ved bestilling og utløper når reisen begynner. Ved avbestilling utenfor telefontimene må alle parter kontaktes direkte (flyselskap, hotell- og billeverandør).

Ved kansellering med avbestillingsforsikring og gyldig medisinsk sertifikat, refunderes hele kostnaden for flybillettene for et administrasjonsgebyr på:


SEK 395 per billett for reise i Europa.

SEK 595 per billett for turer utenfor Europa.


Forbrukskostnader som ombookbar billett, bagasje, avbestillingsforsikring, konkursbeskyttelse, nettrabatter, etc., refunderes ikke.

Alle reisende i bestillingen må ha kansellert avbestillingsforsikring for å kunne påkalle dette ved kansellering.


Kompensasjon kan gjøres på:


- Dødsfall som påvirker avbestillingsbeskyttelsesmottakeren, nære slektninger * eller andre reisende i samme bestilling.

- Akutt sykdom eller ulykke som påvirker avbestillingsbeskyttelsesmottakeren, din reiseselskap i samme booking eller nærstående, som ifølge et sertifikat fra ujevn behandlende lege, anbefales å ikke gjennomføre den           planlagte turen.

- Det oppstår en uforutsette hendelse som forårsaker vesentlig skade på den faste villaeieren i kanselleringsholderen.Avbestillingsforsikringen er ikke dekket av:


    - Sykdom, ulykke eller skade diagnostisert når du signerer avbestillingsforsikringen.

    - Kroniske sykdommer / infeksjonsforhold, med mindre personen har vært helt symptomfri / problemfri seks måneder før tidspunktet for bestilling.

    - Komplikasjoner på grunn av selvvalgte prosedyrer og / eller behandlinger som skjønnhetsoperasjon eller andre kosmetiske prosedyrer.

    - Psykisk helse.

    - Intervensjoner eller behandlinger som er planlagt når du signerer avbestillingsbeskyttelsen.

    - Sykdommer, ulykker eller skader forårsaket av misbruk av alkohol, rusmidler, søvnmidler, rusmidler eller rusmidler.

    - Godtgjørelse som kan fås fra andre parter, dvs. annen avbestillingsforsikring eller forsikring.

    - Ingen hensikt med turen.

    - Fobi for flytrafikk (flyrengjøring).

    - Sykdom, ulykke eller annen konsekvens av graviditet eller fødsel.

    - I svangerskapet i tredje trimester, den 27. uken av graviditeten.

    - Kostnader påløpt som følge av avbestillingsansvarlig forsinkelse av kanselleringen av reisearrangementet.

    - Ytterligere ordninger for reisen som ikke er inkludert i bekreftelsen.

    - Hvis avbestillingsbeskyttelsesmottakeren ikke kommer i tide for turen eller har feil dokumenter som betyr at avbestillingsbeskyttelsesmottakere ikke kan / kan reise.Hva er forespurt av avbestillingsansvarlig?


    - Avbestillingsforsikringen gjelder kun sammen med Travel Center-gruppens eget legeattest (se PDF nederst på siden) og sendes til oss senest fjorten virkedager etter avbestilling.

    - Legeattestet må fylles ut av den behandlende ujevn lege som er knyttet til forsikringsfondet og sertifiseres med legenes navn, kontaktinformasjon og stempel. Hvis et stempel ikke er tilgjengelig, må en kopi av legens ID være vedlagt.Følgende opplysninger må også inkluderes i legeattestet:


    - Undersøkelsesdato.

    - Undersøkelsesresultater.

    - Diagnose.

    - Sykdommen / ulykken er akutt og forhindrer reiser.

    - Sertifikater / dokumenter i original som kan være av betydning for vurderingen av kravet.

      Legeattestet må angi at legen uttrykkelig anbefaler å reise på grunn av sykdom / ulykke.

      Legeattestet må skrives ut av en uavhengig part for at legitimasjonen skal være gyldig.

      Reisesentralgruppenes legeattest må brukes og fylles inn av legen, andre typer sertifikater er ikke akseptert.


Force Majeure


Avbestillingsbeskyttelsesleverandøren er ikke ansvarlig for tap eller skade relatert til atomkjernereaksjon, krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, revolusjon, opprør eller handling av de som er i makten som uautorisk har tatt makt eller ødeleggelse gjennom statlig inngrep, streik, lockout, blokkering og naturkatastrofer.

* I nærværende sammenheng refererer nære slektninger til ektefelleens ektefelle, ektefelle, barn, barnebarn, søsken, foreldre, besteforeldre og foreldre til foreldre, eller person med hvem avbestillingsbeskyttelsesmottakeren samarbeider under et ekteskapslignende forhold, som må dokumenteres av familieundersøkelsen av skattemyndigheten eller tilsvarende myndighet og bare Svensk eller engelsk språk.

** Skade til hjemmet må dokumenteres av en politirapport eller hjemmeforsikringsskaderapporten.