På grund av rådande Covid-19 situationen


Kommer vi inte ta emot kundbesök. Detta är för att minska risken för smittspridning. Detta gäller from måndag den 16 mars till 15 juni


Coronavirus Covid-19 påverkan på resor


Pga Coronavirusets utbrott har nu flygplatser och flygbolag runt om i världen infört proaktiva och omfattande åtgärder för att begränsa spridning genom att radikalt inskränka och begränsa omfattningen av flygplats- och flygoperationer.


Vi gör för närvarande allt vi kan för att hantera alla kundtjänstförfrågningar med mer resurser än någonsin och stora grupper som arbetar övertid och helger. Men just nu är trycket på våra callcenter, liksom på våra kollegor i branschen, utan motstycke med den följd att väntetiden på våra linjer är utomordentligt långa.


Vi ber vänligen att endast ringa oss om du har flyg med avresa närmaste 10 dagarna.

Vänligen läs följande instruktioner innan du kontaktar oss:


1. Vi rekommenderar att du verifierar online på flygbolagets webbsidor om ett flygbolag tillåter återbetalning eller ändringar innan du kontaktar oss.


2. Vi kan inte svara på allmänna frågor över telefon eller e-post alls för tillfället. Om din flygning har ett senare avgångsdatum än inom tio dagar kan vi inte hantera ditt ärende just nu. Alla ärenden som inte är brådskande kommer att hanteras i ordning.


3. Vi ber er vänligen acceptera att våra väntetider är väsentligt längre just nu pga situationen som uppstått.


4. Vi hanterar alla ärenden i ordningen att vi tar emot dem och vi kommer att informera dig så snart vi har en uppdatering i ditt fall. Återbetalningsärenden kan därav, pga förseningar i flygbolagens hantering, numera ta allt mellan två veckor upp till ett helt år innan avklarade.


5. Om du har en aktiv kundtjänstförfrågan ber vi dig att inte ringa eller maila igen eftersom det bara kommer göra våra köer längre.


6. När det gäller avbokning av din bokning:


• Om du inte har fått en avbokningsbekräftelse från oss 72 timmar före avresan, vänligen kontakta flygbolaget för att avboka din biljett.


• Om du har avbokat din biljett hos flygbolaget, skicka ett e-postmeddelande till oss för att begära eventuell återbetalning.


7. Viktigt – Om din resa redan är påbörjad

Om du befinner dig utomlands och din hemresa är avbokad av flygbolaget.

Kontakta flygbolaget på plats för att få hjälp med ombokning.


8. Viktigt – om du inte påbörjat din resa.

Vi ber vänligen att endast ringa oss om du har flyg med avresa närmasta 10 dagarna.


UD - Info gällande UD’s avrådan från resor till alla länder


Med anledning av den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande till följd av det nya Corona-viruset avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller t.o.m. 15 juni.


KONTAKTUPPGIFTER TILL FLYGBOLAGEN KLICKA HÄR!


Coronavirus Covid-19 impact on Travel


Due to the recent outbreak of the coronavirus, airports and airlines around the world have taken proactive measures such as restricting airport and flight operations.

We are currently doing all we can to handle all customer service requests with more resources than ever and large groups working overtime and weekends. But right now the pressure on our call centers, as with our colleagues in the industry, is unprecedented with the consequence that the waiting time at our call centers is extraordinarily long.


We kindly ask that you only call us if you have a flight that departs within the next 10 days

Please read this before contacting us:

 1. We advise you to verify online on the airline’s web pages if an airline permits any refunds or changes before contacting us.
 2. We cannot answer general questions over the phone or email at all at this time. If your flight has a later departure date than within 10 days we cannot handle your errand at this moment. All errands that are non-urgent will be handled in order.
 3. Please understand that waiting times at this moment are much longer than normal.
 4. We are handling all cases in the order that we receive them and we will inform you as soon as we have an update in your case. Depending on the delays from airlines a refund payment can take between 2 weeks to almost a year.
 5. If you have an active customer-service request we kindly ask you not to call or email again as that will only make our queues longer.
 6. Regarding cancellations of your booking: 
  • If you have not received a cancellation confirmation from us 72 hours before departure, please contact the airline to cancel your ticket. 
  • If you have canceled your ticket with the airline please email us to request any potential refund. 
 7. If your journey already have started, you area broad and your return trip is cancelled.

           Contact the airline on site for assistance with rebooking