Ombokning av hotell

  • Ombokning kan göras mot en avgift på 350:- kr per resenär fram till 10 dagar före ankomst till hotellet.
  • Vid senare ombokning sker ingen återbetalning. Under vissa mässperioder, samt under högsäsong, gäller andra regler.
  • Det åligger kunden att ta kontakta med ReseCentrumGruppen för att ta reda på dessa regler.
  • Kontakta oss genom att mejla till adressen: online@rcg.se eller ringa till telefonnumret: 08-16 88 00.


OBS! Om du av någon anledning inte använder hotellet för alla dina inbokade nätter, sker det ingen återbetalning.